Kattavat lakipalvelut Salossa

Ota yhteyttä lakiasioista

Tarjoan pitkän ja laajan kokemukseni avulla asiantuntevat ja kattavat lakipalvelut Salossa. Sähköisten välineiden avulla pystymme hoitamaan lakiasiasi, olitpa missä vain. 

Monipuoliset lakialan palvelut

Palveluihini kuuluvat monipuolisesti kaikki yksityisen henkilön tarvitsemat lakipalvelut: perhe- ja perintöoikeuden palvelut, ikääntymisen lakipalvelut esimerkiksi edunvalvontavaltakirjat ja testamenttiasiat, riita- ja rikosoikeuden palvelut sekä erilaisten asiakirjojen laatiminen eri elämäntilanteisiin.

Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeus on oikeusala, joka koskettaa meistä jokaista elämän eri vaiheissa. Tällä oikeusalalla lakimiehen ammattitaito ja kokemus on erityisen tärkeää. Yksinkertaiselta vaikuttavilla asiakirjoilla on usein kauaskantoisia seurauksia ja verovaikutuksia, jotka on kyettävä ennakoimaan.

En tee mitään turhaa, vaan vain sen, mitä pidän tarpeellisena. Usein riittää yksi ammattitaidolla ja huolella laadittu asiakirja. Joskus pitää rakentaa kokonaisuus, jossa testamentin lisäksi tarvitaan avioehtosopimus, kauppa- tai lahjakirja ja vielä perheyrityksen yhtiöjärjestyksen muutos. Pidän ehdottoman tärkeänä sitä, että ennen asiakirjojen allekirjoittamista selitän esimerkkien avulla ja selvällä suomen kielellä, miksi mikäkin asiakirja tarvitaan ja miten ne yhdessä toimivat.

Avustan perhe- ja perintöoikeudellisissa riitatilanteissa pyrkien aina ratkaisuun, joka kestää arvostelun jälkikäteenkin. Kokemuksesta tiedän, että sovintoon pyrkiminen kannattaa aina.

Ikääntymisen lakiasiat

Lähellä sydäntäni on seniorikansalaisten lakiasioiden hoitaminen. Edunvalvontavaltakirja on varmasti sanana jo kaikille tuttu, eli sellainen meillä jokaisella pitäisi olla pöytälaatikossa siltä varalta, että emme enää itse kykene hoitamaan asioitamme. Kun ikää tulee lisää ja samaan aikaan maailma ympärillä mutkistuu, asioiden hoito vaikeutuu.

Tulen tapaamaan sinua kotiisi, panen puhelimeni äänettömälle, emmekä katso kelloa. Käymme läpi tärkeät paperisi, raha-asioidesi hoidon, vakuutuksesi ja sosiaaliturvasi. Keskustelemme sinua askarruttavista asioista. Usein sovimme edunvalvontavaltakirjan laadinnasta ja aiemmin tehdyn testamentin muuttamisesta vastaamaan nykyistä tahtoasi ja elämäntilannettasi. Sovimme uudesta tapaamisesta, jolloin varmistan, että laatimani asiakirja tai asiakirjat vastaavat tahtoasi. Allekirjoituksen jälkeen vielä varmistan asiakirjojen säilytyksen ja ohjeistan, miten niiden kanssa jatkossa toimitaan.

Toimin tarvittaessa edunvalvonnan varavaltuutettuna ja toissijaisena valtuutettuna sekä testamentin toimeenpanijana. Jos tärkeät paperisi on tehty jo aiemmin, tulen mielelläni varmistamaan, että kaikki on kunnossa ja voit olla rauhallisin mielin.

Riita- ja rikosasiat

Myös riita- ja rikosasiat ovat minulle tuttuja. Ota minuun yhteyttä, jos saat haasteen tuomioistuinkäsittelyyn, mietit rikosilmoituksen tekemistä tai riita-asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi. Annan mielipiteeni asiasta ja ohjeistuksen siitä, miten jutussa on syytä toimia.

Laadittavat asiakirjat

Laadin puolestasi muun muassa seuraavat asiakirjat, jotka koskettavat elämääsi sen eri vaiheissa:

 • edunvalvontavaltakirja

 • avioehtosopimus

 • avioerohakemus

 • avoliittosopimukset

 • ositussopimus

 • testamentti

 • perukirja

 • perinnönjakokirja

 • velkakirja

 • vuokrasopimus

 • lahjakirja ja lahjaveroilmoitus

 • asunto-osakkeen ja muun irtaimen kauppakirja

 • kiinteistökauppakirja

 • kiinteistön hallinnanjakosopimus.